Novinky

Novinky

Slovenský disent

Projekt Slovenský disent mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v rokoch 1968 - 1989. Disent nemal iba jednu tvár, tvorili ho katolíci, umelci, intelektuáli, ale aj ekológovia, študenti a ďalší nenápadní hrdinovia. Súčasťou pripravovaného projektu je vznik webovej platformy www.slovenskydisent.sk, ktorá ponúkne viacero pohľadov na tému disentu, určenej študentom, pedagógom, ale aj pre širokú verejnosť. 

MIDPOINT Smash Cut 2021

MIDPOINT Smash Cut je program zameraný na vývoj krátko-formátových / web seriálov (maximálna minutáž jednej epizódy: 20 minút). Je určený tvorcom pochádzajúcim zo strednej a východnej Európy.

Uzávierka prihlášok: 10. septembra 2021

MIDPOINT Series Launch 2022

Program MIDPOINT Series Launch 2022 je zameraný na vývoj seriálov a zameriava sa predovšetkým na účastnícke tímy scenáristov s producentom, príp. aj režisérom, pochádzajúcich zo strednej a východnej Európy.

Uzávierka prihlášok: 31. 1. 2022

MIDPOINT Writers' Room 2021

Účelom programu MIDPOINT Writers’ Room je zdokonaľovanie scenáristických schopností a sprostredkovanie praktických znalostí týkajúcich sa tzv. writers’ roomu. Je určený scenáristom a producentom.

Uzávierka prihlášok: 15. august 2021

MIDPOINT Shorts 2021–2022

Vzdelávací program určený pre mladých a začínajúcich filmových tvorcov s absolventskými či profesionálnymi krátkymi filmami.

Uzávierka prihlášok: 30. jún 2021

Partneri AVF MIDPOINT Visegrad Fund SFU FPU 582 HitchHiker CINEMA Nadacia TB OSF EEA Grants BSK